Shop

Dekang 5×10 ml

85.00kn

Očisti

Opis

Cijena po kom 10ml = 17,00kn

65% PG-35% VG
877341
NIKOTIN-MAX-LIMIT2

E-TEKUĆINE SADRŽE NIKOTIN TE SU OPASNE AKO SE KONZUMIRAJU ODJEDNOM. DRŽITE DALJE OD DJECE I KUĆNIH LJUBIMACA.

Dodatne informacije

IZBOR 1

*********0 mg:*********, USA mix 0 mg, tobacco 0 mg, peach 0 mg, apple 0 mg, vanilla 0 mg, mentol 0 mg – RASPRODANO, spearmint 0 mg, fruit mix 0 mg, strawberry 0 mg, bluberry 0 mg, orange 0 mg, pineapple 0 mg, cherry 0 mg, ********* 11-12mg:*********, tobacco 12mg, USA mix 12mg, dark USA mix 12 mg, dk blend 12mg, vegas blend 12, nipe (french pipe) 12mg, desert ship 12 mg, mall blend 12mg, dv blend (davidoff) 12mg, dk 4 12mg, va blend (virginia) 12mg, toro rouge (red bull) 12mg, blueberry 12mg, apple 12mg, cherry 12mg, strawberry 12mg, fruit combo 12mg, coffe 12mg, spearmint 12mg, mentol 12mg, vanilla 12mg, *********18 mg:*********, USA mix 18 mg, tobacco 18 mg, dk blend 18 mg, desert ship 18 mg, vegas blend 18 mg, nipe (french pipe) 18 mg, dv blend (davidoff) 18 mg, mall blend (pall mall) 18 mg, va blend (virginia) 18 mg, spearmint 18 mg, blueberry 18 mg, cherry 18 mg, mentol 18 mg, vanilla 18 mg, fruit mix 18 mg, buble gum 18 mg, pineapple 18 mg, ********* CLOUD RANGE*********, Tobacco CAMORNIA 1.5 mg, Tobaco CAMORNIA 3 mg, Tobacco CAMORNIA 6 mg, CLASIC TOBACCO 1.5 mg, CLASIC TOBACCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 1.5 mg, Tobacco TOMOCCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 6 mg, STROWBERRY PIE 3 mg, STROWBERRY PIE 6 mg, STIVE JOB 1.5 mg, STIVE JOB 3 mg, STIVE JOB 6 mg, MILKY WAY 1.5 mg, MILKY WAY 3 mg, MILKY WAY 6 mg, MOTHERS DELIGHT 1.5 mg, MOTHERS DELIGHT 3 mg, MOTHERS DELIGHT 6 mg, mg BANANA BOATH 12 mg, FANCY PEACH 12 mg, JUICY ANANAS 6 MG, JUICY ANANAS 12 mg, HONEY GUAVA 3 mg, HONEY GUAVA 6 mg, HONEY GUAVA 12 mg, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 6 MG, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 12 MG, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 6 mg, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 12 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 3 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 6 mg, FULL MOON (KAREMELA) 3 mg, FULL MOON (KAREMELA) 6 mg

IZBOR 2

*********0 mg:*********, USA mix 0 mg, tobacco 0 mg, peach 0 mg, apple 0 mg, vanilla 0 mg, mentol 0 mg – RASPRODANO, spearmint 0 mg, fruit mix 0 mg, strawberry 0 mg, bluberry 0 mg, orange 0 mg, pineapple 0 mg, cherry 0 mg, ********* 11-12mg:*********, tobacco 12mg, USA mix 12mg, dark USA mix 12 mg, dk blend 12mg, vegas blend 12, nipe (french pipe) 12mg, desert ship 12 mg, mall blend 12mg, dv blend (davidoff) 12mg, dk 4 12mg, va blend (virginia) 12mg, toro rouge (red bull) 12mg, blueberry 12mg, apple 12mg, cherry 12mg, strawberry 12mg, fruit combo 12mg, coffe 12mg, spearmint 12mg, mentol 12mg, vanilla 12mg, *********18 mg:*********, USA mix 18 mg, tobacco 18 mg, dk blend 18 mg, desert ship 18 mg, vegas blend 18 mg, nipe (french pipe) 18 mg, dv blend (davidoff) 18 mg, mall blend (pall mall) 18 mg, va blend (virginia) 18 mg, spearmint 18 mg, blueberry 18 mg, cherry 18 mg, mentol 18 mg, vanilla 18 mg, fruit mix 18 mg, buble gum 18 mg, pineapple 18 mg, ********* CLOUD RANGE*********, Tobacco CAMORNIA 1.5 mg, Tobaco CAMORNIA 3 mg, Tobacco CAMORNIA 6 mg, CLASIC TOBACCO 1.5 mg, CLASIC TOBACCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 1.5 mg, Tobacco TOMOCCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 6 mg, STROWBERRY PIE 3 mg, STROWBERRY PIE 6 mg, STIVE JOB 1.5 mg, STIVE JOB 3 mg, STIVE JOB 6 mg, MILKY WAY 1.5 mg, MILKY WAY 3 mg, MILKY WAY 6 mg, MOTHERS DELIGHT 1.5 mg, MOTHERS DELIGHT 3 mg, MOTHERS DELIGHT 6 mg, mg BANANA BOATH 12 mg, FANCY PEACH 12 mg, JUICY ANANAS 6 MG, JUICY ANANAS 12 mg, HONEY GUAVA 3 mg, HONEY GUAVA 6 mg, HONEY GUAVA 12 mg, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 6 MG, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 12 MG, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 6 mg, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 12 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 3 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 6 mg, FULL MOON (KAREMELA) 3 mg, FULL MOON (KAREMELA) 6 mg

IZBOR 3

*********0 mg:*********, USA mix 0 mg, tobacco 0 mg, peach 0 mg, apple 0 mg, vanilla 0 mg, mentol 0 mg – RASPRODANO, spearmint 0 mg, fruit mix 0 mg, strawberry 0 mg, bluberry 0 mg, orange 0 mg, pineapple 0 mg, cherry 0 mg, ********* 11-12mg:*********, tobacco 12mg, USA mix 12mg, dark USA mix 12 mg, dk blend 12mg, vegas blend 12, nipe (french pipe) 12mg, desert ship 12 mg, mall blend 12mg, dv blend (davidoff) 12mg, dk 4 12mg, va blend (virginia) 12mg, toro rouge (red bull) 12mg, blueberry 12mg, apple 12mg, cherry 12mg, strawberry 12mg, fruit combo 12mg, coffe 12mg, spearmint 12mg, mentol 12mg, vanilla 12mg, *********18 mg:*********, USA mix 18 mg, tobacco 18 mg, dk blend 18 mg, desert ship 18 mg, vegas blend 18 mg, nipe (french pipe) 18 mg, dv blend (davidoff) 18 mg, mall blend (pall mall) 18 mg, va blend (virginia) 18 mg, spearmint 18 mg, blueberry 18 mg, cherry 18 mg, mentol 18 mg, vanilla 18 mg, fruit mix 18 mg, buble gum 18 mg, pineapple 18 mg, ********* CLOUD RANGE*********, Tobacco CAMORNIA 1.5 mg, Tobaco CAMORNIA 3 mg, Tobacco CAMORNIA 6 mg, CLASIC TOBACCO 1.5 mg, CLASIC TOBACCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 1.5 mg, Tobacco TOMOCCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 6 mg, STROWBERRY PIE 3 mg, STROWBERRY PIE 6 mg, STIVE JOB 1.5 mg, STIVE JOB 3 mg, STIVE JOB 6 mg, MILKY WAY 1.5 mg, MILKY WAY 3 mg, MILKY WAY 6 mg, MOTHERS DELIGHT 1.5 mg, MOTHERS DELIGHT 3 mg, MOTHERS DELIGHT 6 mg, mg BANANA BOATH 12 mg, FANCY PEACH 12 mg, JUICY ANANAS 6 MG, JUICY ANANAS 12 mg, HONEY GUAVA 3 mg, HONEY GUAVA 6 mg, HONEY GUAVA 12 mg, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 6 MG, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 12 MG, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 6 mg, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 12 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 3 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 6 mg, FULL MOON (KAREMELA) 3 mg, FULL MOON (KAREMELA) 6 mg

IZBOR 4

*********0 mg:*********, USA mix 0 mg, tobacco 0 mg, peach 0 mg, apple 0 mg, vanilla 0 mg, mentol 0 mg – RASPRODANO, spearmint 0 mg, fruit mix 0 mg, strawberry 0 mg, bluberry 0 mg, orange 0 mg, pineapple 0 mg, cherry 0 mg, ********* 11-12mg:*********, tobacco 12mg, USA mix 12mg, dark USA mix 12 mg, dk blend 12mg, vegas blend 12, nipe (french pipe) 12mg, desert ship 12 mg, mall blend 12mg, dv blend (davidoff) 12mg, dk 4 12mg, va blend (virginia) 12mg, toro rouge (red bull) 12mg, blueberry 12mg, apple 12mg, cherry 12mg, strawberry 12mg, fruit combo 12mg, coffe 12mg, spearmint 12mg, mentol 12mg, vanilla 12mg, *********18 mg:*********, USA mix 18 mg, tobacco 18 mg, dk blend 18 mg, desert ship 18 mg, vegas blend 18 mg, nipe (french pipe) 18 mg, dv blend (davidoff) 18 mg, mall blend (pall mall) 18 mg, va blend (virginia) 18 mg, spearmint 18 mg, blueberry 18 mg, cherry 18 mg, mentol 18 mg, vanilla 18 mg, fruit mix 18 mg, buble gum 18 mg, pineapple 18 mg, ********* CLOUD RANGE*********, Tobacco CAMORNIA 1.5 mg, Tobaco CAMORNIA 3 mg, Tobacco CAMORNIA 6 mg, CLASIC TOBACCO 1.5 mg, CLASIC TOBACCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 1.5 mg, Tobacco TOMOCCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 6 mg, STROWBERRY PIE 3 mg, STROWBERRY PIE 6 mg, STIVE JOB 1.5 mg, STIVE JOB 3 mg, STIVE JOB 6 mg, MILKY WAY 1.5 mg, MILKY WAY 3 mg, MILKY WAY 6 mg, MOTHERS DELIGHT 1.5 mg, MOTHERS DELIGHT 3 mg, MOTHERS DELIGHT 6 mg, mg BANANA BOATH 12 mg, FANCY PEACH 12 mg, JUICY ANANAS 6 MG, JUICY ANANAS 12 mg, HONEY GUAVA 3 mg, HONEY GUAVA 6 mg, HONEY GUAVA 12 mg, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 6 MG, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 12 MG, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 6 mg, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 12 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 3 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 6 mg, FULL MOON (KAREMELA) 3 mg, FULL MOON (KAREMELA) 6 mg

IZBOR 5

*********0 mg:*********, USA mix 0 mg, tobacco 0 mg, peach 0 mg, apple 0 mg, vanilla 0 mg, mentol 0 mg – RASPRODANO, spearmint 0 mg, fruit mix 0 mg, strawberry 0 mg, bluberry 0 mg, orange 0 mg, pineapple 0 mg, cherry 0 mg, ********* 11-12mg:*********, tobacco 12mg, USA mix 12mg, dark USA mix 12 mg, dk blend 12mg, vegas blend 12, nipe (french pipe) 12mg, desert ship 12 mg, mall blend 12mg, dv blend (davidoff) 12mg, dk 4 12mg, va blend (virginia) 12mg, toro rouge (red bull) 12mg, blueberry 12mg, apple 12mg, cherry 12mg, strawberry 12mg, fruit combo 12mg, coffe 12mg, spearmint 12mg, mentol 12mg, vanilla 12mg, *********18 mg:*********, USA mix 18 mg, tobacco 18 mg, dk blend 18 mg, desert ship 18 mg, vegas blend 18 mg, nipe (french pipe) 18 mg, dv blend (davidoff) 18 mg, mall blend (pall mall) 18 mg, va blend (virginia) 18 mg, spearmint 18 mg, blueberry 18 mg, cherry 18 mg, mentol 18 mg, vanilla 18 mg, fruit mix 18 mg, buble gum 18 mg, pineapple 18 mg, ********* CLOUD RANGE*********, Tobacco CAMORNIA 1.5 mg, Tobaco CAMORNIA 3 mg, Tobacco CAMORNIA 6 mg, CLASIC TOBACCO 1.5 mg, CLASIC TOBACCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 1.5 mg, Tobacco TOMOCCO 3 mg, Tobacco TOMOCCO 6 mg, STROWBERRY PIE 3 mg, STROWBERRY PIE 6 mg, STIVE JOB 1.5 mg, STIVE JOB 3 mg, STIVE JOB 6 mg, MILKY WAY 1.5 mg, MILKY WAY 3 mg, MILKY WAY 6 mg, MOTHERS DELIGHT 1.5 mg, MOTHERS DELIGHT 3 mg, MOTHERS DELIGHT 6 mg, mg BANANA BOATH 12 mg, FANCY PEACH 12 mg, JUICY ANANAS 6 MG, JUICY ANANAS 12 mg, HONEY GUAVA 3 mg, HONEY GUAVA 6 mg, HONEY GUAVA 12 mg, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 6 MG, SWEET MELODY (BRESKVA,LIMUN) 12 MG, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 6 mg, LUSCIOUS SANDIA (SANGRIJA) 12 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 3 mg, PUERILE MOMENTS (BOMBON LUBENICA) 6 mg, FULL MOON (KAREMELA) 3 mg, FULL MOON (KAREMELA) 6 mg

Morate imati najmanje 18 godina da posjetite ovaj Web shop!

Molimo potvrdite da imate 18 i više godina. Nakon ulaska molimo u donjem desnom kutu kliknite na "Politika privatnosti i Politika kolačića"